TANNREGULERING

KRISTIANSAND

Vi presenterer nyeste og mest avansert 3D skanner (erstatter avstøpning av tenner)- første model i Norden- TRIOS3 skanner. Mange lurer på hvordan det er å skanne tenner- her har vi en liten video til dere:)

Til informasjon. Nå er det nye budsjett for 2019 blitt godkjent av vår regjering.... Takstene HELFO dekker skal igjen reduseres. Selv om jeg ikke har økt prisene på lenge, går egenandelen for pasienter opp. Refusjonsprosenten har per dags dato ingenting å gjøre med prosenten på honoraret. Det er ikke på grunn at vi kjeveortopeder øker våre priser, men fordi refusjonsprosenten blir betalt etter takster som år etter år reduseres, mens materiell utgifter, lønn til ansatte og leie prisene øker.... I år ville vår regjering fjerne støtte til pasienter med klart behov for regulering. Jeg få flere spørsmål om behandling er nødvendig .... Jeg kan bare svare om det er et bittfeil som jeg anbefaler å behandle og hvilke konsekvenser ubehandlet bittfeil kan ha. Gruppe med stort behov for regulering omfatter bittfeil som fører til funksjonelle problemer med kjeveledd og tygging. I klart behov snakker vi mer om konsekvenser som tann slitasje, gingivale retraksjoner, økt karies risiko, overbelastning av enkelte tenner og noe symptomer fra kjeveledd apparatet i form av muskulære smerter og spenning. Bittfeil er ikke livstruende... det er ikke helt nødvendig med behandling .. men vi overbehandler ikke. Vi er klokere enn for 20 år siden ... det heter prevensjon .. det å forebygge ... det å gjøre livet fri fra kjeveleddsplager, smerter, gingivale problemer, minske karies risiko og sist men ikke minst gi finere smil til alle våre pasienter som en bonus :)

Heldigvis innså politikere til slutt at alle andre land omfatter type bittfeil listet i omtalt gruppe som bitt med behov for behandling og ble dermed ikke fjernet fra den refusjonen.

Dessverre måtte noe i budsjettet kuttes for å finne innsparinger.. og da ble det bestemt at vi kjeveortopeder få sende bare en refusjon krav per pasient per dag... Hva det innebærer? Vi prøver å behandle våre pasienter på mest effektiv måtte- dvs kan det strammes begge kjever så gjør vi det- av og til utfører vi 3-4 operasjoner per stramming time.. Siden 2019 er vi begrenset av hvor mye av det som er plannlagt kan utføres og hvor mye som må utsettes til neste time...det blir utfordring med løse klosser som må replaseres -det kan hende at pasienten må komme neste dag for å få stramming... Regjeringer har regnet ut innsaparing på 25 mill... Behandlingen tar sin gang- om vi utsetter stramming fører det bare til forlenget behandling.. Trolig har regjeringen tenkt at noen av foresatte vil helst betale full pris uten refusjon for å stramme det som kan strammes i steden for å ta igjen fri fra jobb, fra skole og spare på reisevei til tannlegen... Bare forestill deg at du går til offentlig tannlege som finner på 2 hull hos ditt barn- de kan reparerres bare ett hull per dag for å få det refundert ... hvis begge de hullene renses samme dag må du betale full pris for den andre...Det ser ut til at regjering vil spare på å overføre kostnader til dere foreldre...År etter år prisene fra leverandører øker, leie, lønn øker mens HELFO går ned med sine priser de betaler takster fra - og noen takster går ned 10-20 % hvert år! Vi prøver så godt vi kan at den politikken går ikke overfor våre pasienter .. men noe økt egenandel må man påberegne ....