TANNREGULERING

KRISTIANSAND

Informasjon til foresatte ved første time

Ved første besøk hos oss vil vi registrere hvordan tenner og kjeven forholder seg til hverandre og behovet for tannregulering blir vurdert. HUSK: Ha med henvisningen fra skoletannlegen din!

Trygdekontor dekker et fast beløp av kostnader til første gangs konsultasjon. Din egenandel vil være 840kr. Vi ordner alle formaliteter med folketrygden, dere forholder dere bare til oss. HUSK: vi må ha full personnummer til pasienten for å sende krav til trygdekassen.

Om det er for tidlig i tannutvikling å begynne med regulering vil vi avtale et nytt innkallingpunkt.


Hvis det er en bittfeil som er aktuelt å behandle nå (med plate eller fast apparatur), etter din samtykke setter vi ny time hvor vi tar records. Hvis du bor lang unna og har behov for regulering kan vi avtale å ta records sammen med konsultasjonen. Vi tar røntgen bilder, digitalt avstøpning av tenner ( skanning). Vi ser på hvordan vi på best mulig måte kan ordne din bittfeil med hensyn til tidspunkt, apparatur, behandlingstid og trygderefusjon. Da utarbeides det en behandlings-plan og kostnad overslag. Hvor mye trygdekassen dekker for forberedende arbeid og videre behandling avhenger av behandlingsbehovet. Gi beskjed dersom pasienten har søsken som har/har hatt regulering. Det vil gi søskenmoderasjon. Det har ingen betydning hvor søsken har fått behandlingen.

I likhet med mange medisinske problemer må det foretas an avveining mellom fordeler og ulemper ved behandlingen og vi trenger din underskrift på behandlings avtalen. Derfor en av foreldrene bør komme for informasjons time før behandlingen startes. Vi forstår at det kan være vanskelig å komme- da behandlings-avtalen kan sendes eller, om ønsket, kan skrives under ved påsetting av apparatur. Du er alltid velkommen for å ringe eller skrive e-mail hvis du vil diskutere behandlings behov og andre alternativer.

Egenandelen betales etter nedbetalings-plan ( uten noe renter) som leveres dagen regulering er satt på/platen utlevert. Alle prisene er avrundet og det kommer en avregning etter avsluttet behandling. Middels behandling med regulering begge kjever avhengig av bittfeil varierer fra ca. 9000 ( med refusjon 75 % av netto pris) til 30000 max ( med 40 % refusjon av netto pris). Brutto pris for regulering ca. 36-38000- gjelder voksne uten refusjon.


Dersom familie mottar sosial støtte kan det søkes dekning for egenandelen for behandling.