top of page

TAD ( temporary anchorage device ) er en liten skrue som settes under lokal bedøvelse i tannkjøttet for å lukke luker etter manglende tenner. Brukes i tilfeller hvor det er tenner med lang avstand som skal flyttes.

bottom of page