TANNREGULERING 

KRISTIANSAND  


Klikk her for å redigere undertittel

TAD ( temporary anchorage device ) er lite skrue som settes under lokal bedøvelse i tannkjøtet for å luke luker etter manglende tenner - der hvor tenner skal flyttes lang avstand.