top of page

AKUTT


Buen har løsnet eller stikker

Dersom buen løsner kan du i første omgang prøve å justere den tilbake til sin opprinnelige posisjon, gjerne ved hjelp av en pinsett. Om deler av buen stikker, kan du prøve å bøye buen innover mot tennene. Dersom dette ikke hjelper, kan du sette på voks der det stikker for å beskytte innsiden av munnen. 


Løs kloss

Skulle en av klossene løsne kan du først forsøke å skyve klossen sideveis bort til neste kloss og så feste den der med litt voks. En bør ikke gå med løse klosser for lenge, da dette kan påvirke behandlingen. Vi ønsker derfor at dere tar kontakt med oss så fort som mulig slik at vi kan få satt opp time til å feste klossen. 


Knekt plate

Dersom platen knekker, kan det være lurt å ta et bilde av den og sende til oss på mail. Vi vil da kunne vurdere om det er mulighet for å fremdeles kunne bruke platen frem til en har mulighet til å komme til oss på time. 


Mistet krok

Kroker festes i noen tilfeller til klossene når det er nødvendig med bruk av strikk. Hvis en mister en av krokene kan en forsøke å feste strikken dirkekte på kloss frem til ny krok er satt på. Dersom dette ikke går skal en ikke bruke strikk på motsatt siden. Skulle en oppleve at kroken gnager i tannkjøttet, kan er forsøke å skyve kroken litt sideveis. 


Løs attachement (ved bruk av Invisalign)

Ved bruk av Invisalign (usynnlig regulering) blir det ofte festet buttons på tennene for å holde skinnene i riktig posisjon. Hvis disse løsner eller faller av er det viktig at vi får beskjed om dette på neste kontroll time. 


Løs retainer (streng bak tennene)

Hvis strengen bak tennene løsner eller faller av, er det viktig å ta kontakt med oss så fort som mulig for time. Mens du venter på time er det viktig å bruke plate så mye som mulig dersom en er under platebehandling. Er retaineren løs og stikker på tungen, kan det hjelpe å sette på litt voks frem til en har fått time for å få det fikset. 

Har den falt helt av er det viktig å ta vare på den, ellers må det betales kostnader for ny streng. Dersom en bruker plate er det viktig å ta denne med til timen. 
Du kan også skrive en mail til oss dersom det er noe du lurer på - Klikk her.


bottom of page