top of page

HENVISNING

Har du fått henvisning fra din tannlege?Har du fått henvisning fra tannlegen og ønsker konsultasjon? Fyll ut vårt kontaktskjema under "kontakt/bestill time"

Skoletannlegen/tannpleieren overvåker bittutviklingen hos barn og ungdom og henviser til kjeveortoped (reguleringstannlege) ved behov for nærmere utredning og eventuell behandling. Behandling starter vanligvis ved 11-12 års alder, når de fleste av 'blivende' tenner er på plass.

Tidlig henvising er viktig ved en del bittfeil for å utnytte veksten optimalt i behandlingen og for å ta i bruke moderne behandlingsprinsipper.


Bittfeil som bør henvises tidlig ved 8-9 år er:

Store overbitt​ - manglende anlegg (agenesi, hypodonti) av fortenner og jeksler - underbitt - kryssbitt - frembruddsforstyrrelser av hjørnetenner - stor plassmangel for fortennene


KONSULTASJON

Informasjon til foresatte ved første time


Ved første besøk hos oss vil det først bli tatt et røntgenbilde av alle tenner for å kunne se tannstilling. Deretter blir det samtale med kjeveortopeden som ser på bildet og sjekker hvordan tenner og kjeven forholder seg til hverandre og behovet for behandling blir vurdert. I likhet med mange medisinske problemer må det foretas an avveining mellom fordeler og ulemper ved behandling. En kjeveortopedisk assistent vil så gå gjennom de aktuelle behandlingsmetodene som er aktuelle for pasienten. Vi ønsker at en foresatt er med på denne timen da det er mye informasjon som skal gis og tas stilling til. 

VIKTIG! HA MED HENVISNING FRA DEN OFFENTLIGE TANNLEGEN!

Trygdekontor dekker et fast beløp av kostnader til første gangs konsultasjon. Din egenandel vil være 870kr. 

Vi ordner alle formaliteter med folketrygden, dere forholder dere bare til oss. HUSK: vi må ha fullt personnummer til pasienten for å sende krav til trygdekassen.


Dersom det er for tidlig i tannutvikling til å begynne med regulering vil vi avtale et nytt innkallingstidspunkt.


Hvis det er en bittfeil som er aktuelt å behandle nå, vil vi avtale ny time hvor vi tar utvidede røntgenbilder, vanlig foto og scanning. Bor dere langt unna, kan vi avtale å ta disse bildene på første konsultasjon.  Kjeveortopeden vil i etterkant av konsultasjon utarbeide en behandlingsplan og gi et kostnadsoverslag som sendes pr post eller mail. Når denne er mottatt og godkjent, kan behandlingen starte. Egenandelen betales etter nedbetalings-plan ( uten noe renter) som leveres dagen regulering er satt på/platen utlevert. Alle prisene er avrundet og det kommer en avregning etter avsluttet behandling.  


Hvor mye trygdekassen dekker for forberedende arbeid og videre behandling avhenger av behandlingsbehovet. Gi beskjed dersom pasienten har søsken som har eller har hatt regulering. Det vil gi søskenmoderasjon. Det har ingen betydning hvor søsken har fått behandlingen tidligere.


  Du er alltid velkommen for å ringe eller skrive e-mail hvis du vil diskutere behandlingsbehov og andre alternativer.


bottom of page