TANNREGULERING 

KRISTIANSAND  


Klikk her for å redigere undertittel

Pris for undersøkelse hos spesialist uten bilde med diskusjon om behandlingsalternativer for voksne 780 

Første time/konsultasjon barn under 20 år for 840 kr ( konsultasjon og bilde).


Prisen for tannregulering avhenger av bittfeil og av hvor omfattende tannreguleringen blir. Prisene for egenandel på barn ligger mellom 5000  til 19000 for en kjeve ( begge max 28000). For voksne uten refusjon mellom 12000-22000 ( avhengig av antall og type klosser- metall/hvite (ca 250 per stk forskjell til metall kloss). Vi tilbyr regulering på innsiden av tannbuen www.incognito.net (pris for regulering+ca.10000 per kjeve for klosser), skinner Invisalign fra 20000 per kjeve, Forestadent 2D - klosser på innsiden til små justeringer i fronten (8-12000 per kjeve) . Honoraroverslag gis etter 'records' ( skanning, røntgen, foto -ca 1500-2500 m/refusjon) sammen med diagnose og behandlingsplan og betales separat.  Honorar for regulering inkluderer påsetning av apparatur, 10 stramminger per kjeve, fjerning og retensjon apparatur.


For tannregulering av barn og ungdom dekker Folketrygden deler av behandlingen etter følgende behovsindeks:

 • 100% refusjon
  Store bittfeil som krever kirurgisk korreksjon i tillegg til tannregulering. Leppe/kjeve/ganespalte og barn med leddgikt
 • 75% refusjon
  Store bittfeil,  f.eks . kryss-bitt,  overbitt 9 mm,  underbitt, dype bitt, manglende frembrudd av hjørnetenner og manglende anlegg for fortenner
 • 40% refusjon
  Moderate bittfeil (den vanligste gruppen) som plassmangel og skjevstilling av tenner  og moderate overbitt
 • Ingen refusjon
  Mindre  bittfeil som er mest av kosmetisk art.


Tannreguleringen må starte opp senest det året pasienten fyller 20 år for å få økonomisk støtte fra trygden.


Vi har direkte oppgjør med folketrygden (Helfo) og pasient/foresatte betaler bare egenandelen direkte til oss. Vi bruker de offentlige takster ( netto pris - det kan sammenlignes med pris med og uten moms) med 20% påslag som alle andre kjeveortopeder (eller billigere:)).

Pris exempel- etter prisøkning i 2019: Middels behandling med full regulering for barn/unge til 20 år begge kjever for middels behandling varierer fra 13600 ( med refusjon 75 % av netto pris) til 25400 ( med 40 % refusjon av netto pris) Brutto pris for regulering 35200 (netto - dvs - trygderefusjons takster som man beregner refusjon fra - er 28800). Voksne uten refusjon 35-38000 for full regulering begge kjever( obs. behandling hos voksne kan ta lengre tid..). 


Søskenmoderasjon:
Søsken til pasienter som tidligere har fått tannregulering får 90% fra 75% gruppe og 60% fra 40% gruppe


Voksne
I noen tilfeller kan voksne også få støtte til tannregulering:

 • Bittfeilen er så alvorlig at det kreves både tannregulering og kjevekirurgi 
 • Manglende tannanlegg er medfødt, og lukene i tannrekken skal lukkes med tannregulering, eller med broer / implantater som krever kjeveortopedisk forbehandling 
 • Uvanlig stor tannslitasje der en bittfeil må reguleres før de nedslitte tennene kan bygges opp igjen 
 • Pasienter med spesielle sykdommer som gir rett til gratis tannbehandling 
 • Pasienter med tann traumer som skal behandles i kombinasjon med tannerstatning 
 • Pasienter med marginal periodontitt (tannkjøttsykdom)